Rokua Geopark Northernmost Geopark of the World

Rokuan keskusvaraamo


Rokua Health & Spa Hotel varauspalvelu

Tulo:
Lähtö:
Huoneita:
Aikuisia:
Lapsia:
Varaus- ja peruutusehdot

Web Cam

Rokuan reittikamera

Kuvan päivitysväli klo 7:00-20:00  viisi minuuttia
Copyright © 2011 Rokua health&spa
Katso Rokuan hiihtolatujen ylläpito »

Rokua Geopark opetusaineistot

Jääkauden jäljillä - seikkailupeli Rokua Geoparkissa

Jääkauden jäljillä – Rokua Geopark seikkailupelissä liikutaan Suomen ainoan ja maailman pohjoisimman geoparkin maisemissa. Peli kätkee sisäänsä jääkauden perinnön, pohjolan luontoa, tervan tuoksua ja historian jännitystä. Peli soveltuu erityisesti 7.-9. luokkien maantiedon ja biologian sekä lukion maantieteen kurssien oppimateriaaliksi. Peliin tarvitsee alla olevat tiedostot tulostettuina, arpakuution ja pelinappulat. Antoisia pelikokemuksia!

 

Taustatiedot ja tulostusohjeet

Säännöt ja peliohjeet

Kysymyskortit

Pelilauta (vasen puoli)

Pelilauta (oikea puoli)

 

 

 

 

 

 

 

Rokua Geopark alueen luontotaulujen sijainnit ja sisällöt 

Aineisto kuvaa karttaesityksinä Rokua Geopark alueen luontotaulujen sijainnit ja tekstitiivistelminä taulujen sisällöt. Aineistossa luontotaulut on jaoteltu Lemmenpolun, Liimanninkosken, Rokuanvaaran ja Oulujärven retkeilyalueen kohteisiin. Aineistoa voi hyödyntää retkien ja opastuksen suunnittelussa.

 

Luontotaulujen sijainnit ja sisällöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokua Geopark tehtävävihko

Rokua Geopark tehtävävihkon tehtävät perustuvat Opastuskeskus Supan näyttelyyn "Rokua - Saari jonka meri hylkäsi" ja "Rokuan sydän" geologiseen luontopolkuun. Tehtävät käsittelevät Rokuanvaaran ja sen lähialueen geologiaa, geomorfologiaa ja elollista luontoa sekä kulttuuria ja historiaa. Tehtävät soveltuvat erityisesti lukion maantieteen ensimmäisen kurssin ja biologian ekologian ja lajintuntemuksen teemoihin. Tehtävävihkon voi tulostaa alla olevasta linkistä. Vastaukset toimitetaan toistaiseksi erillisestä pyynnöstä.

 

Tehtävävihko

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Metsähallituksen Rokuan aineistot ja oppimateriaalit

Metsähallituksen laatimissa oppimateriaaleissa on monipuolista tietoa Rokuanvaaran luonnosta, historiasta ja nykypäivästä sekä tehtäviä, jotka auttavat syventämään saatua tietoa ja luomaan elämyksiä luonnossa liikkujille. Materiaalit soveltuvat ala- ja yläluokkien luonnontiedon, maantiedon ja biologian opetusaiheiden maasto-opetuksen tueksi, luontoretken vetäjän tarpeisiin sekä yksittäisen retkeilijänkin käyttöön.

 

Metsähallituksen materiaalit

 

 

 

Tietoa Oulujärven alueen geologiasta ja geomorfologiasta

"Oulujärven Niskanselän alueen geologiset ja geomorfologiset erityispiirtet" -monisteessa käsitellään Oulujärven Niskanselän lähialueiden maa- ja kallioperän ominaisuuksia ja muotoja. Teemaa lähestytään kohteittain ja niitä havainnollistetaan kuvin ja kartoin. Kohteiksi on valittu alueen kehityshistorian eri vaiheita selkeästi havainnollistavia paikkoja, jotka ovat maastossa helposti saavutettavissa ja joista osaan on sijoitettu paikanpäälle Rokua Geoparkin opastaulu. Monisteeseen ei ole toistaiseksi liitetty tehtäviä.

 

Ladattava moniste

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Nature and Culture Sites of Lake Oulujärvi and Rokua Areas

"Key nature and culture sites of lake Oulujärvi and Rokua areas" -monisteessa kuvataan tiiviisti keskeiset asiat eräistä Oulujärven ja Rokuan alueen luonto- ja kulttuurikohteista. Kohteet kuvataan englanniksi ja kohdekuvaukset on laadittu siten, että ne soveltuvat maastossa tapahtuvan kohteiden opastuksen tueksi, kohteiden tiiviiseen esittelyyn muissa yhteyksissä ja omatoimiseen alueeseen tutustumiseen. Luettavuutta ja käytettävyyttä helpottavat kohdekohtaiset sanastot, joissa on suomennettu ja selitetty englanniksi keskeiset kohteeseen liittyvät termit. Moniste on tuotettu osana Oulujärven kansalaisopiston englanninkielen kurssia ja monistetta tullaan laajentamaan myöhemmillä kursseilla. Monisteeseen ei ole liitetty tehtäviä.

 

Ladattava moniste

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologia arkipäivässä -visa

Geoympäristö eli maa- ja kallioperä ilmentymineen ja ominaisuuksineen ovat joka päiväisessä elämässämme tiiviisti läsnä. Geologia arkipäivässä -visan tarkoituksena on johdattaa geoympäristön tärkeyden ymmärtämiseen. Visa toimii joko leikkimielisenä ryhmäkisailuna oppitunnin päätteeksi tai kevyenä johdattelutehtävänä luonnon raaka-aineiden tarkasteluun luokka-asteille 3.-6. ja sovellettuna myös tätä vanhemmille oppilaille.

 

Ladattava tehtävämoniste

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristökasvatus- ja luonto-opetusaineistoa Liimanninkoskelle

"Ympäristökasvatus- ja luonto-opetusaineistoa Liimanninkoskelle" on moniste, joka esittelee Liimanninkosken luonto- ja kulttuuriympäristöjä ja niiden vuorovaikutussuhteita sekä tarjoaa työohjeita, joiden kautta näihin teemoihin voi paikan päällä tutustua. Liimanninkoski on Muhosjoessa Suokylän kohdalla sijaitseva koskijakso. Se on Metsähallituksen ylläpitämä retkeilykohde, jossa sijaitsee mm. laavu ja luontopolku. Liimanninkoskea ympäröivään syvään ja jyrkkäreunaiseen jokilaaksoon on perustettu myös lehtojensuojelualue. Monisteeseen pääset tästä. Lisätietoa Liimanninkoskesta löytyy Metsähallituksen luontoon.fi -palvelusta.

 

Ladattava moniste

 

 

 

 

 

 

 

 

Utajärven kansanperinteen tarina-arkisto

Utajärven kansanperinteen aineistokokoelma sisältää tarinoita, jotka on kerätty sekä painetusta sanasta että kansan suussa kulkeneista jutuista. Niiden todenperäisyydestä ei voi olla varma, mutta siitä huolimatta ne sisältävät runsaasti paikallista kulttuuriperintöä, siihen liittyvää tietoutta ja sanastoa. Osa tarinoista on myös opetuksellisia, mikä lienee ollutkin niiden alkuperäinen tarkoitus - ennemminkin kuin pelkkä absoluuttinen totuus. Tarina-arkisto ei sisällä opetuskäyttöön suunnattuja tehtäviä. Tarinat löydät alla olevasta linkistä.

Tarina-arkisto 

 


Antoisia löytöretkiä pohjolan luontoon!