Rokua Geopark Northernmost Geopark of the World

Rokua Geoparkissa tapahtuu

 
 
     

Business Geopark

Rokua Geoparkin Sää


Rokua Geopark Facebookissa


Pohjola Guild

Tervantie

Rokuan keskusvaraamo


Rokua Health & Spa Hotel varauspalvelu

Tulo:
Lähtö:
Huoneita:
Aikuisia:
Lapsia:
Varaus- ja peruutusehdot

Web Cam

Rokuan reittikamera

Kuvan päivitysväli klo 7:00-20:00  viisi minuuttia
Copyright © 2011 Rokua health&spa
Katso Rokuan hiihtolatujen ylläpito »

Aluekehittäminen - Humanpolis Oy

Rokua Geoparkia hallinnoi ja sen kehittämisestä vastaa Humanpolis Oy. Humanpolis Oy on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien omistama alueellinen, voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö. Sen tarkoituksena on toimia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeinotoiminnan edistäjänä ja kehittäjänä toimialansa puitteissa sekä edistää toimialansa puitteissa alueen kuntien (Muhos, Utajärvi ja Vaala), muiden julkisyhteisöjen ja elinkeinoelämän keskinäistä yhteistoimintaa.

Humanpolis Oy:n toimialoihin kuuluu mm. alueen matkailun, elinkeinoelämän, kulttuuritoiminnan ja ympäristön kehittämiseen liittyviä tehtäviä, projektikonsultointia ja toimialoihin liittyvää koulutustoimintaa. Suuri osa Humanpolis Oy:n toiminnasta tapahtuu kehittämishankkeiden muodossa; Humanpolis Oy vastaa useiden alueellisten ja maakunnallisten hankkeiden suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. 

Humanpolis Oy:n kehittämishankkeisiin voit tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä. 

Henkilöstö:

Ritva Okkonen
toimitusjohtaja, projektikoordinaattori 
gsm: +358 500 155 622
ritva.okkonen(at)humanpolis.fi
 
Vesa Krökki
Rokua Geopark, toiminnanjohtaja 
gsm: +358 50 550 8513
vesa.krokki(at)humanpolis.fi
 
Mikko Kiuttu
projektipäällikkö Rokua Geopark ympäristökasvatushanke
gsm: +358 401 727 513
mikko.kiuttu(at)humanpolis.fi
 
Riikka Vitikka
viestinnän asiantuntija
gsm: +358 408 448 889
riikka.vitikka(at)humanpolis.fi

Osoitetiedot

Käyntiosoite:
Valtatie 17
91500 MUHOS, Finland
 
Y-tunnus:
2389484-4
 
Verkkolaskuosoite:
003723894844
välittäjänä Liaison Technologies Oy ( tunnus 003708599126)
 
Paperilaskut:
Humanpolis Oy
PL 287
90101 Oulu
 

Yhteistyökumppanit:

 
Humanpolis tekee yhteistyötä myös useiden oppilaitosten kanssa. 

Käynnissä olevat kehittämishankkeet:  

Esiselvitys: Oulujokilaakson ja Liminganlahden kulttuuri- ja luontoympäristön maailmanperintöarvot

Hankkeella laaditaan esiselvitys esitettyjen Liminganlahden ja Oulujokilaakson mahdollisesta yhteishakemuksesta Unescon maailmaperintökohteiden aielistalle. Esiselvityksen tavoitteena on selvittää voidaanko nyt esillä olleet alueet yhdistää yhdeksi kohteeksi ja minkä kokonaisuuden kohde muodostaisi ( minkä teeman alle), lisäksi selvitetään onko aikaansaadulla kokonaisuudella mahdollisuuksia aielistalle (onko ko temaattisella aiheella mahdollisuus päästä listalle), vastaavatko alueen ominaisuudet / vahvuudet maailmanperintökohteille asetettuihin kriteereihin, onko jommallakummalla alueella erikseen mahdollisuuksia päästä aielistalle ja täyttää sille asetettavat kriteerit, valitun kohteen arvottaminen asiantuntijalausuntojen pohjalta sekä löytyykö alueelta sitoutumista valitun kohteen eteenpäinviemiseen esim erillisellä hankkeella sekä siihen tarvittaviin resursseihin ja toimenpiteisiin.
Lue tarkempi kuvaus hankkeen tiedotteesta.
 
Hankkeen kesto: 1.12.2016 – 30.6.2017
Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio 45 472€
 • Maakunnan kehittämisraha / Pohjois-Pohjanmaan liitto  31 830€
 • Limingan kunta 3 410€
 • Muhoksen kunta 3 410€
 • Utajärven kunta 3 410€
 • Vaalan kunta 3 410€
Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Ritva Okkonen
Projektipäällikkö: Veli-Pekka Huhmo, puh 040 5277 588, veli-pekka.huhmo@humanpolis.fi 

Vanhan Oulujoki-aineiston inventointi ja digitointi

Hankkeessa inventoidaan Fortum Oyj:n vanhaa Oulujokiaineistoa, kuten valokuvia, dioja ja filmejä. Lisäksi hankitaan ulkopuolista aineistoa mm yksityisiltä ihmisiltä, yhdistyksiltä ja kunnista. Aineistoa on sekä voimalaitosten rakentamisen ajalta että ennen ja jälkeen rakentamisen. Hanke tukee Oulujoen moninaiskäyttöä ja jokilaakson matkailun kehittämistä. Hankkeessa tuotettua materiaalia voidaan hyödyntää jatkossa muissa hankkeissa. Hanke on osa vuosina 2014- 2017 toteutettavaa Oulujoen vesisitön puitesopimusta.

Hankkeen kesto: 1.12.2016 – 31.8.2017
Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio 25 000€
 • Fortum Oyj 10 000€
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 3 750€
 • Muhoksen kunta 3 750€
 • Utajärven kunta 3 750€
 • Vaalan kunta 3 750€
Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Ritva Okkonen
Projektisuunnittelija: Viivi Hirvikoski, puh 040 7210 460, viivi.hirvikoski@humanpolis.fi 

Oulujokiesittely 1 ja 2

Oulujoen kohde-esittely, jonka tavoitteena on  saada esiin monipuolisesti Oulujokivarren veneilymahdollisuudet, palvelut, kalastuskohteet, uimapaikat sekä jokivarren nähtävyydet. Hankkeella tuotetaan materiaalia niin printtiversioina kuin internetissä julkaistavaksi. Hankkeen esittelymateriaali nivelletään Rokua Geopark-alueen tarpeisiin, alueen muihin markkinointi- ja opastusmateriaaleihin ja Maaseuturahaston rahoittamaan Rokua Geoparkin Kyläpaikat kartalle-hankkeeseen. Hanke on osa vuosina 2014- 2017 toteutettavaa Oulujoen vesisitön puitesopimusta.

Hankkeen kesto: 1.9. – 31.12.2016 ja 1.1. – 30.6.2017
Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio 10 000€ + 10 000€, yht 20 000€
 • Fortum Oyj 3 000€ + 3 000€,  yht 6 000€
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2 500€ + 2 500€,  yht 5 000€
 • Muhoksen kunta 1 500€+ 1 500€, yht 3 000€
 • Utajärven kunta 1 500€ + 1 500€, yht 3 000€
 • Vaalan kunta 1 500€ + 1 500€, yht 3 000€
Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Ritva Okkonen
Projektisuunnittelija: Susanna Ukkola, puh 040 5251 250, susanna.ukkola@muhos.fi 

Attractive Oulu Region -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena vahvistamalla alueen matkailutarjontaa ja sitä kautta elinvoimaisuutta. Hankkeessa yhdistetään Syötteen ja Kalajoen matkailukeskusten, Rokua Geopark- matkailualueen, näiden alueiden kansallispuistojen ja luontokeskusten sekä Oulun alueen tarjonta ja palvelut yhteiseksi alueelliseksi matkailun paketiksi. Tällä tavoin luodaan yhtenäinen ja vetovoimainen kuva Oulun seudusta monipuolisena ja tasokkaana matkailukohteena!  
 
Lisätietoa hankkeesta löydät täältä
 
 

Kyläpaikat kartalle! - Alueellisella opastusverkostolla
potkua matkailuun ja kylätoimintaan Rokua Geoparkissa

Hankkeessa suunnitellaan Rokuan Geopark alueen kattava opastuspalvelupisteiden verkosto, joka
palvelee erityisesti matkailijoiden tarpeita ja aktivoi ja tukee kyläyhdistysten toimintaa. Opastuspisteet perustuvat pääasiassa mobiiliratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen uudella, innovatiivisella tavalla.
 
 

Geofood

Hankkeella tuodaan esille paikallista ruokaa ainutlaatuisena ja alkuperäisenä Geopark-elämyksenä. Hankkeessa laaditaan paikallisia Geomenuja, joita tarjoillaan valituissa paikallisissa ravintoloissa. Ruoka ja matkailu linkitetään yhteen sovittamalla Geomenut osaksi alueen ohjelmapalveluita. Hankkeessa määritellään ja luodaan yhteinen GEOfood-brändi jota markkinoidaan Geopark-verkoston kanavien kautta. Hankkeen kesto on 1.6.2014-31.5.2016.

Lisätietoa hankkeesta.

 

 

 

GEOclimHOME

"Geodiversity and climate change opening the secrets of home" on Vaalan lukion, Vaalan sivistyspalveluiden, Cobianchin lukion, Verbanian sivistyspalveluiden, Rokua Geoparkin ja Torinon yliopiston yhteinen Erasmus+ rahoitteinen kolmivuotinen projekti, joka käynnistyi syksyllä 2015 ja jatkuu kesään 2018 saakka. Projektin yhteistyökumppaneina toimii laaja joukko eri asiantuntijaorganisaatioita. Koordinoijana toimii Vaalan sivistyspalvelut. Projektissa tutustutaan ilmastonmuutokseen ja ilmastonvaihteluiden vaikutukseen lukio-opiskelijoiden kotiseuduilla. Projektin tutkimuskohteena toimivat Rokua Geopark Suomessa ja Sesia Val Grande Geopark Pohjois-Italiassa, joissa molemmissa luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat rakentuneet viimeisen jääkauden muotoilemaan maisemaan. Alueita kuitenkin erottaa varhaisemmat geologiset tapahtumat, joiden seurauksena Rokua Geopark on maisemaltaan hyvin tasaiseksi kulunutta ikiaikaista kallioperäaluetta, kun taas Sesia Val Grande Geoparkia hallitsee nuori alpiininen poimuvuoristo ja yhä aktiiviset laaksojäätiköt. Projektin aikana tehdään kolme vaihtojaksoa molempiin kohteisiin, joiden aikana havainnoidaan alueen syntyhistoriaa ja maisemapiirteitä sekä tarkkaillaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia niin maa- ja kallioperässä, ekosysteemeissä kuin kulttuuriympäristöissäkin. Projektin etenemistä ja tuloksia voi seurata projektin blogisivulla.


Päättyneet kehittämishankkeet (2015):

Rokua Geoparkin ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän käynnistäminen

Hankkeen tavoitteena on tiivistää ympäristökasvatusyhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja aloittaa yhteistyötahoista muodostetulla verkostolla Rokua Geoparkin ympäristökasvatussuunnitelman ja sen vuosikellon mukainen ympäristökasvatustoiminta. Hankkeen kesto on 1.6.-31.12.2015. 

Rokua Geopark ympäristökasvatushanke

Hankkeen tavoitteena on luoda Geopark-alueen ympäristö- ja luontokasvatussuunnitelma, joka vahvistaa ihmisten luontosuhdetta, tuo kestävän kehityksen näkyväksi osaksi alueen päiväkotien, koulujen ja matkailuyritysten arkea ja edistää alueen koulujen ja yritysten toimintaa. Kohderyhminä ovat alueen varhaiskasvatuksen yksiköt, peruskoulut ja lukiot sekä alueen matkailuyritykset ja niiden henkilökunta. 
 
Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.  

2015 Euroopan Geopark konferenssin markkinointihanke

Hankkeella toteutetaan Euroopan Geopark-verkoston vuoden 2015 konferenssiin liittyviä markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Konferenssi järjestetään 1.-6.9.2015 Rokua Geoparkissa ja Oulussa. Konferenssiin odotetaan yli 350 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

 

Rokua Geopark yrittäjyyshanke

Rokua Geopark yrittäjyys-hankkeen tehtävänä on selvittää Rokua Geoparkin, Tervantie -matkailutien ja kasvavan vapaa- ajan asumisen luomat palvelu- ja yritystoiminnan mahdollisuudet kohdealueen kunnissa. Hankkeen tehtävänä on myös edistää yritysten välistä yhteistyötä, innostaa yrityksiä kehittämään palveluja ja aikaansaada yritystoimintaa niille toimialoille, joille palveluja ei ole riittävästi tarjolla. Lisäksi tavoitteena on edistää yritysten välistä yhteistyötä kyseisten palvelujen tuottamisessa ja markkinoinnissa.

Lisätioetoa hankkeesta löydät täältä

VIEHE Oulujoki -hanke

VIEHE Oulujoki -hanke suunniteltiin VIEHE -esiselvityshankkeen aikana järjestetyn internetkyselyn ja joki-iltamissa kerättyjen tulosten perusteella. Kerätystä palautteesta kävi ilmi, että kuntiin toivottiin erilaisia taidekursseja, -työpajoja ja -leirejä sekä valokuvaukseen, videokuvaukseen ja kalastukseen liittyviä työpajoja. VIEHE -hanke pyrkiikin vastaamaan tähän esille nousseeseen tarpeeseen ja hankkeen aikana järjestetään lukuisia taide- ja käsityöaiheisia työpajoja Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntakeskuksissa ja kylillä. Työpajojen järjestämisen tavoitteena on kansanperinneosaajien ja taidekäsitöitä tai matkamuistoja valmistavien yrittäjien löytäminen, heidän tuotteittensa edelleen kehittäminen ja siten uusien yritysten syntyminen Oulujoen kuntien alueelle. Lisäksi VIEHE -hanke on mukana rakentamassa Oulujoen alueelle säännöllisesti toistuvia kulttuuripainotteisia tapahtumia, jotka tukevat alueen elinvoimaa sekä yritystoimintaa.
 

   


Historia:

Humanpolis- organisaation perustaminen on suoraa jatkoa vuosina 2000 - 2010 tehtyyn kehittämistyöhön, Humanpolis Rokua –kehittämisohjelma. Siihen kuului kaikkiaan seitsemän osahanketta, joissa rahoittajina toimivat kuntapuolella Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus ja Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiö. Muina rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun Lääninhallitus ( AVI), Euroopan Aluekehitysrahasto, Euroopan Sosiaalirahasto, Life Environment ja Euregio Karelia.