Rokua Geopark Northernmost Geopark of the World

Rokua Geoparkissa tapahtuu

 
       
 

Business Geopark

Rokua Geoparkin Sää


Rokua Geopark Facebookissa


Pohjola Guild

Tervantie

Geologia

Rokuan keskusvaraamo


Rokua Health & Spa Hotel varauspalvelu

Tulo:
Lähtö:
Huoneita:
Aikuisia:
Lapsia:
Varaus- ja peruutusehdot

Web Cam

Rokuan reittikamera

Kuvan päivitysväli klo 7:00-20:00  viisi minuuttia
Copyright © 2011 Rokua health&spa
Katso Rokuan hiihtolatujen ylläpito »

Tutkittua tietoa

Rokua Geoparkin alueen maastokohteista hahmottuu vaihe vaiheelta etenevä maiseman ja alueen kehitystarina, kilometrien paksuisen jäämassan alta syvälle muinaisen Itämeren pohjalle, ja edelleen saari- ja rantavaiheen kautta nykyiseksi sisämaaksi.

Rokua Geoparkin alue sisältää joukon edustavia kallioperäkohteita, joita voidaan käyttää esimerkkeinä Fennoskandian peruskallioalueen keskeisistä kehitysvaiheista. Maastokohteita täydentää opetuskäyttöön rakennettu Utajärven kivipuisto, joka on toteutustavaltaan Suomessa ainutlaatuinen.
 
Lisäksi alueelta löytyy Suomen oloissa poikkeuksellisen monipuolinen ja laadukas valikoima muinaisen mannerjäätikön ja sen sulamisvaiheen sekä sitä seuranneen maankohoamisprosessin aikana syntyneitä maastomuotoja.
 
Maiseman mosaiikki
 
Maisema rakentuu pienipiirteisesti vaihtelevasta, tuhansien geologisten muodostumien mosaiikista, jonka osia ovat drumliinit, kumpumoreenit, reunamoreenit, harjuselänteet, supat, muinaisrannat, dyynit raviinit ja suot. Ajan kulku on ”punainen lanka”, joka jäsentää aluksi kaoottiselta vaikuttavan geologisen maisemapalapelin loogiseksi kokonaisuudeksi.

Geologia on vaikuttanut monin tavoin myös alueen elollisen luonnon järjestelmien kehittymiseen.
 
Ikiaikainen Oulujoen reitti
 
Geologiset prosessit ovat muokanneet lisäksi harjusaarien kuvioiman Oulujärven ja koskien porrastaman Oulujoen.
 
Oulujärvi ja Oulujoki muodostavat yhdessä vesistöreitin, joka on ohjannut ihmisten liikkumista jo liki 9000 vuoden ajan. Se on toiminut varhaisten asutusaaltojen ja kaupan valtaväylänä jo kivikaudella.
 
Vielä nykyäänkin reitti on pääpiirteissään sama. Liikkuminen tosin on siirtynyt vesiltä asfaltille, ja alati kasvava määrä matkaajista on luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneita turisteja.